Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Lomec - areál kláštera

Oprava komínových těles, údržba zeleně
Termín realizace: 2003 - 2005

Lovecký zámek vystavěl bratr Emanuela Buquoye hrabě Albert v letech 1709-1710. Zámek je stavěn jako dvoupatrová budova s vysokým štítem a volutovými křídly. Štít zdobí buquoyský erb. Z původního loveckého zámku stává fara. Koncem 18. stol. byla v bočním levém křídle zámečku přistavěna škola - dvoutřídka.

Roku 1903 pak byla k pravé straně zámečku přistavěna škola nová, jednopatrová. Po příchodu sester se dvě třídy přepažily a tak vznikly z každé třídy tři pokoje s předsíňkou. Na staré škole bylo přistavěno jedno patro. Dnes slouží jako klášter Kongregace Šedých sester sv. Františka