Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Pročevily

Kostel sv. Barbory - Oprava a nátěr střešní krytiny
Termín realizace: 2002

Kostel sv. Barbory je cenná památka stavitelského umění z doby před pol. 18. stol. Svému vzniku děkuje řádu Jezuitů. Kostel dominuje celému širokému okolí. Svým půdorysem i celkovým řešením je to velice zajímavá stavby. Půdorys kostelíka tvoří dva soustředné pravidelné osmiúhelníky - starší vnitřní (původní kaple) uzavírá loď 9 x 60 m širokou, nad níž se pne do výšky 9 x 80 m klenba báně.

V lunettových zářezech klenby kopule jsou umístěná 4 okna. Na východní straně je zřízen v ochozu zvýšený a dřevěnou mřížkou oddělený presbytář, k němu přistavěna sakristie s klášterní klenbou s lunettami a zděná zvonička.

Na západní straně stojí dřevěný kůr nesený 4 kamennými sloupky, který byl do lodě vestavený až v pozdější době. Vnitřek zdoben jednoduchým profilováním.