Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Rabštejn nad Střelou

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Výměna části střešní krytiny
Termín realizace: 2005

Roku 1483 zde Gutštejnové založili klášter obutých karmelitánů s kostelem Zvěstování Panny Marie. Roku 1532 byl z neznámých důvodů zničen. Po příchodu rodu Poettingů byl prakticky na tomtéž místě (snad s využitím zachovaných konstrukcí) od roku 1671 stavěn klášter servitů s kostelem Panny Marie Sedmibolestné.

Od roku 1730 byl stavěn dnešní jednokřídlový objekt kláštera, doplněný po roce 1767 novým velkým kostelem Panny Marie Sedmibolestné. Původní čtyřkřídlý klášter a kostel byly přitom demolovány.