Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Řepice

Kostel sv. Máří Magdaleny - výměna krovu a krytiny na věži
Termín realizace: 2003

Kostel sv. Maří Magdaleny s hranolovou věží – původně raně gotický z 13. století, ve 2. polovině 17. stol. zde byly provedeny barokní úpravy a v 18. stol. byla přistavěna věž. Zajímavý je raně gotický portál na severní straně kostela z 1/2 13. století.

V samotném kostele můžeme shlédnout mnoho nástropních maleb od malíře Mikuleho z Jinína z roku 1892. Po stěnách pak obrazy s křížovou cestou. V kostele je i pěkný vyřezávaný oltář ze 16. století. Nad ním visí obraz sv. Maří Magadaleny, malovaný také malířem Mikulem z Jinína.

Kostel byl barokně upraven v letech 1668-70. V kostele rovněž můžeme nalézt varhany z roku 1743.